Ratíškovice kulturně

Poslání spolku

Poslání spolku
Spolek vznikl za účelem rozvoje sociálního a kulturního života v obci Ratíškovice. Jako spolek chceme pořádat společenské a kulturní akce vyváženě pro různé věkové kategorie. Chceme aby kultura v Ratíškovicích byla žánrově vyvážená a kulturní akce nebyly stereotypní. Domníváme se, že kultura v Ratíškovicích se ve velkém měřítku točí kolem folklóru, pomineme-li plesovou sezónu. Část zastoupení v obecním kulturním životě pak mají tradiční akce školy, farnosti a ostatních spolků, které jsou v mnohých případech dost specifické. Chtěli bychom, aby kultura v naší obci byla vyvážená a každý si pravidelně mohl najít to své.Je pro nás podstatné, aby kultura v obci nebyla pouze o jednom subjektu. Chceme, aby se občané mohli zapojovat do kultury, protože kultura je především o nás všech. Nechceme pořádat veškeré kulturní akce obce, nicméně krom pořádání kulturních akcí jsme ochotni nabídnout i pomocnou ruku spolkům a dalším subjektům při pořádání jejich akcí a při vytváření vhodného zázemí. Je pro nás podstatné, aby občanská iniciativa, nejen v oblasti společenských a kulturních akcí, měla podporu vedení obce, popřípadě Spolkového domu.

Logo spolku
Celé naše logo vychází z obecního znaku a z modré barvy, která je obecní barvou. 

Vize spolku

1. pořádání akcí
V oblasti pořádání akcí je naší vizí pořádat pravidelně různorodé akce v Ratíškovicích. Chceme zavést nové akce, které by se zařadily mezi již tradiční, ale také chceme dělat náhodilé akce jako například koncerty, divadelní představení, přednášky, aj. Jednou velkou metou by pak bylo Ratiškovské kulturní léto, které se již několikrát objevilo ve volebních programech při volbách do zastupitelstva obce Ratíškovice. V mnohých případech bychom taktéž chtěli spojovat více kulturních akcí dohromady (např. koncert s výstavou fotek,…).

Mezi akce, které bychom mohli pořádat, patří:KoncertyPoslechové večeryPromítání letního kinaDivadelní představeníVýstavyStand-up představeníGulášFest (soutěž gulášů)Štěpánská nocTaneční zábavyVýuky tancůRůzné přednáškyWorkshopy

2. POMOC SPOLKŮM A OBCI
Rádi bychom provázali pořádání společenských a kulturních akcí s dobrými vztahy v rámci ostatních spolků a obce a přispěli tak k vytvoření komunity kolem kultury. Nechceme jen akce pořádat, ale rádi podpoříme akce ostatních spolků a obce. Díky našim zkušenostem z oblasti kultury, komunikace a managementu, můžeme pořadatelským subjektům podat pomocnou ruku, ať už při personálním zajištění akce, nebo třeba při nastavení komunikačních aktivit či jakkoliv jinak. Byli bychom rádi, aby kulturní akce fungovaly a komunikovaly provázaně a vizuálně kvalitně (jako to dělá například Krasospolek). Rádi také zapojíme ostatní spolky do našich akcí, ať už jako podporu daného spolku, nebo jako reálnou pomoc při realizaci.

3. RATÍŠKOVICE KULTURNĚ JAKO KULTURNÍ SERVER
Jak už jsme psali výše, nechceme, aby kultura v naší obci byla jen o našem spolku. Stejně to zamýšlíme i s našimi komunikačními kanály. Do budoucna bychom chtěli, aby naše komunikační kanály sloužily jako jeden z kulturních přehledů pro obec Ratíškovice. Samozřejmě chápeme, že prioritním kanálem pro kulturu budou kanály obce a Spolkového domu, nicméně domníváme se, že dokážeme naše kanály využít efektivněji a zaujmout tak větší masu lidí. Budeme tedy rádi propagovat skrze náš Facebook, Instagram, webové stránky a newsletter všechny akce, které o to budou stát.

SWOT ANALÝZA

Silné stránky
Zkušenosti v oblasti kultury, managementu, propagace, komunikace, plánování, technického zajištění akcí a neziskové činnostiJasná vize a strategie

Slabé stránky
Ekonomická závislostTechnická nevybavenost spolkuVěková nerovnováha týmu

Příležitosti
Vytvoření komunity kolem kultury v obci RatíškoviceVelká poptávka po kulturních akcíchNáklonnost občanůPřímá vazba na skupinu mladých aktivních lidíZapojení občanů do veřejného dění

Hrozby
Nezískání podpory od vedení obce a Spolkového domuNechuť spolků spolupracovatČasová vytíženost lidí z týmu spolkuŠpatné jméno před veřejností

Personální obsazení

Matěj Zicháček
Oblasti:řízení týmukomunikace & marketingumělecké zajištění akcíO mně:Mám vystudovaný management a marketingové komunikace, které dál studuji kombinovaně na UTB. Marketingem se nejen živím, ale věnuji se mu i v neziskovém sektoru. Předchozí tři sezóny jsem pracoval pro letní kino ve Strážnici, které jsme se v dubnu 2017 rozhodli po zhruba sedmileté pauze obnovit. Moji práci pro letní kino ve Strážnici beru za sebe jako jeden z velkých přínosů pro náš spolek. Pro letní kino jsem se zpočátku staral pouze o sociální sítě, po čase však náplň mé práce rostla až do podoby, kdy jsem se staral kompletně o komunikační strategii včetně PR a marketingu, grafické výstupy, výrobu produktů, webové stránky, programové portály a předprodejní server. Kino se nám podařilo slušně nastartovat, po první sezóně jsme patřili mezi nejnavštěvovanější kina v okrese Hodonín. Portfolio akcí jsme později doplnili o koncerty různých žánrů, o což se má praxe v kulturní oblasti rozšířila. V neziskovém sektoru se pak věnuji médiím pro skautské středisko v Kyjově, dělal jsem mediální zastoupení pro dva ročníky celostátní skautské akce, o média se starám i na skautském okrese, kde mám na starost i výchovu. Od roku 2016 pak vedu tým o 15 členech, který každoročně připravuje kurz pro skauty, kteří se chtějí věnovat mládeži. Od roku 2012 do roku 2015 jsme pak společně s Martinem zvučili akce obce Ratíškovice, takže máme přesah i do technického zajištění akcí. Jsem zodpovědný, rád dělám věci kvalitně a tak, aby každý krok měl svůj jasný smysl. Potrpím si na efektivnosti práce a vždy myslím na to, jaký to bude mít dopad pro lidi, protože lidi jsou to nejdůležitější, zvláště v oblasti kultury!Kontakty:e-mail: matej.zichacek@ratiskovicekulturne.czmob.: +420 605 467 364

Martin Macek
Oblasti:technické zajištění akcípersonální zajištění akcíspráva webuO mně:Již od základní školy mě přitahovala technika, proto jsem se rozhodl studovat elektrotechniku se zaměřením na informační technologie na SPŠ Edvarda Beneše v Břeclavi, kde jsem získal potřebné zkušenosti a vědomosti v technických a informačních odvětvích. Momentálně dokončuji studium na VUT v Brně, konkrétně obor Angličtina v elektrotechnice a informatice a pracuji na půl úvazku v Hodoníně, kde vytvářím schémata a dokumentaci k elektrickým rozvaděčům. V elektrotechnice se pohybuji již dlouhou dobu, jako koníček opravuji počítače, notebooky a telefony. Tři roky jsme s Matějem zvučili obecní akce a z této zkušenosti využívám znalosti dodnes. Svůj volný čas trávím především junákem, který mi dal mnohé zkušenosti v mnoha ohledech, hlavně v práci s lidmi a vedením týmů. Od roku 2016 vedu 1. oddíl Tuláci Ratíškovice, který má stabilně zhruba 30 členů, od roku 2017 jsem pravidelně vůdcem táborů o 60ti účastnících a namátkově jsem také organizoval a vedl větší akce, například střediskové jamboree o zhruba 100 účastnících. Přes junák jsem se také dostal k tvoření a správě webů, což mi díky znalostem ze střední školy rychle přirostlo k srdci a přináší nové výzvy, jelikož je to odvětví, kde je potřeba držet krok s posledními trendy a neustále se zdokonalovat.Kontakty:e-mail: martin.macek@ratiskovicekulturne.czmob.: +420 604 484 084

Eliška Příkaská
Oblasti:financesmlouvyzásobování a objednávkyO mně:Vystudovala jsem osmileté Gymnázium v Hodoníně, ve studiu jsem dále pokračovala na Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Společenské vědy a výtvarná tvorba se zaměřením na vzdělávání. V rámci studia společenských věd jsem absolvovala předměty jako ekonomie či právo. Momentálně pracuji v administrativě. Velkou část svého volného času věnuji skautingu. Třetím rokem se podílím na vedení dívčího oddílu v Ratíškovicích, spolupracuji na pořádání táborů a střediskových akcí včetně akcí pro veřejnost.Kontakty:e-mail: eliska.prikaska@ratiskovicekulturne.czmob.: +420 731 358 605

Nakládání s dary

Je nám jasné, že se jednoduše můžeme dostat na tenký led a to především při pořádání akcí se vstupným. Rozhodli jsme se tedy, že jediný bankovní účet, který budeme při naší činnosti využívat, je transparentní účet u FIO banky. Co znamená transparentní? Transparentní znamená, že si ho můžete zobrazit v seznamu transparentních účtů u naší banky a uvidíte tak, kolik má spolek na účtě peněz a od koho tam peníze chodí.Jsme si vědomi, že kulturní akce se bez financí dělají opravdu složitě. Jsme připraveni do jisté míry spolek finančně podpořit, zajisté budeme v budoucnu žádat o podporu obec, jsme také připraveni na spolupráci s firmami, a to především z Ratíškovic. Veřejně se zavazujeme, že přijaté dary nepoužijeme na nic jiného, než na pořádání kulturních akcí a na výdaje s nimi spojené.

Náš transparentní účet