Ratíškovice kulturně

Setkání zástupců spolků 2020

Včera jsme se zúčastnili setkání zástupců spolků a organizací působících v Ratíškovicích. Krom prezentace činnosti spolků proběhlo také poděkování obce vybraným osobám za dlouholetou spolkovou činnost. V závěru došlo také na volné diskuze, při kterých se nám dostalo pár návrhů na spolupráci a podnětů na možné akce. Děkujeme obci za pozvání na tuto akci, kterou vnímáme jako prostředek ke spolkové […]